Котел за навалување

  • Tilting Kettle

    Котел за навалување

    TlesИНГИ Парните котел, исто така наречени котел со јакна, имаат специјално дно на хемисферата со целосен слој на јакна и се загреваат преку вистински слој на хемисферична јакна, осигурајте се дека материјалот се загрева рамномерно во процесот на масовно готвење.