Котел

  • Tilting Kettle

    Котел за навалување

    TlesИНГИ Парните котел, исто така наречени котел со јакна, имаат специјално дно на хемисферата со целосен слој на јакна и се загреваат преку вистински слој на хемисферична јакна, осигурајте се дека материјалот се загрева рамномерно во процесот на масовно готвење. 

  • Stationary Kettle

    Стационарен котел

    Стационарни парни котли од JINGYE, исто така наречени котел со јакна, имаат специјално дно на хемисферата со полн слој на јакна и загреано преку вистински слој на хемисферична јакна, осигурајте се дека материјалот се загрева рамномерно во процесот на масовно готвење.